Tìm hiểu lý thuyết Kohlberg về phát triển đạo đức

0
Mỗi một giai đoạn phát triển, trẻ có những thay đổi về tâm lý và thể chất khác nhau. Vì vậy, phụ huynh cần chú ý và có những điều chỉnh hành vi đối với trẻ hợp lý.
Trước khi hình thành thói quen
Giai đoạn 1: Trẻ chưa hình thành được ý thức tự giác, hầu hết hành động của trẻ đều nghe theo người lớn, tránh trường hợp bị phạt và được nhận phần thưởng.
Giai đoạn 2: Trẻ nhỏ đưa ra điều kiện để được đáp ứng nhu cầu. Hành vi này được thực hiện nhằm mục đích có lợi cho bản thân và chiếm được thiện cảm của người khác.

 Thói quen lương tâm (giai đoạn từ 9 tuổi đến trưởng thành)
Giai đoạn 3: Trẻ thường xuyên mong muốn nhận được sự tán dương, khen ngợi. Vì vậy, trẻ thường cố tỏ ra nghe lời và biết phục tùng.
Giai đoạn 4: Bước vào giai đoạn này, trẻ chỉ tập trung làm theo luật lệ được ghi trên giấy mà không để ý đến ý nghĩa của chúng.

Trình độ 3 – Giai đoạn hậu của thói quen lương tâm (trưởng thành)
Giai đoạn 5: Hành vi đúng dựa trên quan điểm đạo đức của xã hội.
Giai đoạn 6: Tự ý điều chỉnh hành vi của mình dựa trên quan điểm quy tắc chung. Chủ thể hành động sẽ đo lường hành vi của mình dựa vào nguyên tắc về đạo đức và pháp luật xã hội.
 

Comments

comments

Share.

Leave A Reply