Chế độ hưởng lương theo bằng cấp và thứ hạng của giáo viên mầm non

0

Bộ Nội Vụ và bộ GD – ĐT ban hành thông tư liên tịch, quy định thứ hạng và bằng cấp của giáo viên mầm non công lập, quyết định đến chế độ hưởng lương.


Nhiệm vụ của từng thứ hạng giáo viên
Giáo viên mầm non hạng IV, nhiệm vụ chính là bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của trẻ, nhóm trẻ mà mình phụ trách, trong khoảng thời gian trẻ vui chơi, hoạt động trong lớp; chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; phối hợp với nhà trường và phụ huynh học sinh để quản lý, chăm sóc trẻ. Đối với bản thân giáo viên: rèn luyện sức khỏe, hoàn thành chương trình bồi dưỡng, tự bồi dưỡng trau dồi đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ…
Với giáo viên mầm non hạng III: Cần thực hiện những nhiệm vụ của giáo viên hạng IV và làm báo cáo viên, dạy bồi dưỡng cho giáo viên mầm non cấp trường trở lên, tham gia hướng dẫn đồng nghiệp quản lý và chăm sóc trẻ; tham gia ban giám khảo hội thi, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm cấp mầm non trở lên…
Giáo viên mầm non hạng II: Bên cạnh việc cần thực hiện nhiệm vụ của giáo viên hạng III và hạng IV, giáo viên mầm non hạng II cần thực hiện: Biên tập, biên soạn tài kiệu bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp huyện trở lên; bồi dưỡng chuyên môn, ngiệp vụ cho giáo viên cấp trường trở lên; thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm….


Quy định thăng hạng cho giáo viên
Giáo viên được thăng hạng từ giáo viên hạng IV lên hạng III phải có thời gian công tác đủ 3 năm trở lên và đạt thứ hạng IV từ 1 năm trở lên, tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trước khi thi 1 năm.
Đối với giáo viên được thăng hạng từ gio viên mầm non hạng III lên chức danh giáo viên mầm non hạng II phải đủ tiêu chuẩn: Thời gian công tác đạt chức danh giáo viên mầm non hạng III từ 1 năm trở lên và công tác đủ 6 năm, tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trước khi thi 1 năm trở lên.


Lương giáo viên mầm non được hưởng theo bằng cấp và thứ hạng
Chính phủ ban hành Nghị định số 204/2004/NĐ – CP ngày 14/12/2004 quy định về tiền lương đối với cán bộ, viên chức:
Chức danh giáo viên mầm non hạng II được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1(hệ số lương 2,34 đến 4,98).
Hạng III được áp dụng hệ số lương A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số 4, 89).
Hạng IV áp dụng lương hệ số viên chức B (từ hệ số lương 1,86 dến 4,06)
Cũng theo quyết định của Chính phủ: Viên chức được bổ nhiệm làm giáo viên mầm non có hệ số bậc lương bằng ngạch cũ thì xếp bậc lương và phần trăm phụ cấp vượt khung vào chức danh nghề nghiệp mới được bổ nhiệm.
 

Comments

comments

Share.

Leave A Reply